Polityka prywatności

 • Polityka prywatności BONUMO Jakub Wojtaszek

  Właścicielem niniejszej witryny i administratorem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) jest BONUMO Jakub Wojtaszek z siedzibą w Krostkowie.

  Ochrona danych

  BONUMO Jakub Wojtaszek podejmuje szereg działań mających na celu zachowanie w tajemnicy danych swoich Klientów, jak również osób odwiedzających witrynę internetową. Wdrożony został zestaw reguł postępowania z informacjami poufnymi obowiązujący pracowników i współpracowników BONUMO. Podczas wizyt na stronie internetowej, na komputerach odwiedzających ją osób mogą być zapisywane elementy kodu zwane „cookie”, których celem jest ułatwienie dostępu do danych zawartych na stronie. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację osoby odwiedzającej witrynę. W przypadku wyłączenia tej funkcji niektóre elementy strony internetowej mogą stać się niedostępne. BONUMO Jakub Wojtaszek nie odpowiada za czasowe przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej, będące następstwem zakłóceń technicznych. Podczas wizyt na stronie internetowej, automatycznie zbierane są niektóre informacje takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki czy używanego systemu operacyjnego. Informacje te wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych.

  BONUMO Jakub Wojtaszek dokłada wszelkich starań, aby informacje o osobach odwiedzających witrynę internetową nie były znane osobom nieuprawnionym. Jedynie uprawnieni pracownicy i współpracownicy zajmujący się obsługą techniczną posiadają dostęp do danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową. Są oni zobowiązani do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia wejścia w ich posiadanie osobom nieuprawnionym. Osoby zajmujące się obsługą osób odwiedzających witrynę internetową BONUMO Jakub Wojtaszek są przeszkolone pod kątem przetwarzania i ochrony danych, w szczególności danych osobowych.

  BONUMO Jakub Wojtaszek podejmuje działania mające na celu ochronę danych osób odwiedzających jej witrynę internetową jak i zapewniające bezpieczeństwo informacji przesyłanych pomiędzy komputerem osoby odwiedzającej stronę internetową a serwerem BONUMO, jednakże mieć należy świadomość, że elektroniczna transmisja danych nie daje bezwzględnej gwarancji bezpieczeństwa informacji, a bezpieczeństwo i integralność informacji mogą być naruszone w wyniku działania programu wirusowego, wystąpienia błędu programistycznego, skutecznego przechwycenia, uszkodzenia, zmiany lub zniszczenia przez osobę trzecią.

  Zastrzeżenia prawne

  Informacje zawarte na stronie internetowej BONUMO Jakub Wojtaszek mają jedynie charakter poglądowy i nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (Dz.U. 2005 Nr 206 poz. 1715).
  W celu uzyskania szczegółowych informacji w przedmiocie doradztwa dostosowanego do indywidualnych potrzeb Klienta należy skontaktować się z naszymi doradcami.

  Informacje zawarte na tej stronie internetowej BONUMO w żadnym wypadku nie mogą być traktowane jako oferta, a poprzez zapoznanie się z nimi nie nawiązuje się żaden stosunek prawny świadczenia usług. Firma BONUMO dokłada wszelkich starań, aby informacje znajdujące się na stronie internetowej były kompletne, prawdziwe i bazowały na wiarygodnych źródłach. BONUMO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy, braki lub nieaktualności zamieszczonych informacji.

  BONUMO Jakub Wojtaszek nie ponosi także żadnej odpowiedzialności za skutki działań będących rezultatem skorzystania zawartych na stronie internetowej treści.

  BONUMO Jakub Wojtaszek nie ma wpływu oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści zawarte na stronach internetowych, na które można przejść za pośrednictwem strony internetowej BONUMO. Osoba odwiedzająca witrynę internetową ma prawo do pobierania i drukowania informacji na niej zawartych tylko do własnych celów pod warunkiem nienaruszania obowiązujących przepisów prawa w tym praw autorskich.

  BONUMO Jakub Wojtaszek zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie internetowej.Agroturystyczne gospodarstwo z Krostkowa zaprasza na wypoczynek w urokliwej Dolinie noteci